Enter your keyword

Tietosuojaseloste

MINERGIA

Energiaa tasapainoiseen elämään

 

Keitä olemme

Rekisterinpitäjä

Tolonen & Ojanen Oy (y-tunnus 3116029-3)

Yhteystiedot:

Osoite: Erikinkatu 20 A 14, 00100 Helsinki

Puhelinnumero: 050 349 9380

Sähköpostiosoite: info (at) naturo.fi

Verkkosivustomme osoite on: https://www.minergia.fi

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

Tolonen & Ojanen Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja tuotteiden ja palveluiden markkinointia, liiketoiminnan kehittämistä, yhteydenottopyyntöihin vastaamista, tapahtumiin ilmoittautumista, asiakastapaamisten sopimista ja ylläpitoa, tarjouksen jättämistä, tilaus- ja vuokrasopimuksen tekemistä, asiakasprojektien ja tapahtumien toteutusta, laskutusta ja perintää, asiakaspalautteiden käsittelyä, sekä kirjanpitoa varten.

Tolonen & Ojanen Oy:n henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat

 1. Rekisteröidyn antama suostumus tietojen käsittelyyn, esim. asiakaspalautteiden käyttäminen Tolonen & Ojanen Oy:n (naturo.fi ja minergia.fi) internetsivuilla palautteen antajan nimellä
 2. Sopimusten täytäntöön panemiseksi, esim. tilaussopimus tai vuokrasopimus
 3. Lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, esim. kirjanpitolain mukainen tositteiden käsittely ja sopimusten arkistointi
 4. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, esim. suoramarkkinointi

Rekisterinpitäjän oikeutetut edut

Rekisterinpitäjän oikeutettuna etuna on tehdä puhelimitse ja sähköpostitse tapahtuvaa suoramarkkinointia rekisterinpitäjän tuotteiden ja palveluiden markkinoimiseksi, kuten Laissa sähköisen viestinnän palveluista (2014/917, 24. luku) on määritelty.

Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot / henkilötietoryhmät

Tolonen & Ojanen Oy:n henkilörekistereihin tallennetaan pääasiassa asiakkaiden antamia henkilötietoja, kuten yritysasiakkaan yhteyshenkilön tietoja. Näitä voivat olla nimen lisäksi yksi tai useampi rekisteröidyn yhteystieto (esim. osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite). Vuokrasopimuksia varten yksityishenkilöiltä kerätään henkilötunnus ja ajokortin kopio vakuutusehtojen mukaisesti. Lisäksi yrityksen internetsivuilla voidaan kerätä kävijöistä henkilötietoa Google Analyticsiä varten.

Mistä henkilötiedot on saatu?

Tolonen & Ojanen Oy kerää asiakastietoja pääsääntöisesti suoraan rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi asiakkaan yhteydenottopyynnöstä, asiakastapaamisen yhteydessä tai messuilla ja muissa tapahtumissa.

Tolonen & Ojanen Oy:n internetsivuilla (naturo.fi ja minergia.fi) vierailevista henkilöistä kerätään tietoa evästeiden avulla Google Analyticsiä varten, minkä avulla Tolonen & Ojanen Oy kehittää internetsivujensa toimintaa.

Tietojen antaminen ja antamatta jättämisen seuraukset

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Henkilötietojen antaminen on edellytys mm. tarjouksen laskemiseksi, tilaussopimuksen tekemiseksi sekä projektin tai tilauksen toimittamiseksi asiakkaalle. Mikäli tarvittavia henkilötietoja ei anneta, ei tilaussopimusta ja projektin toimitusta voi välttämättä toteuttaa. Muissa yhteyksissä henkilötietojen antaminen on täysin vapaaehtoista.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tolonen & Ojanen Oy ei tee automaattista päätöksen tekoa tai profilointia kerättyjen henkilötietojen perusteella.

Henkilötietojen vastaanottajat

Tolonen & Ojanen Oy:n keräämiä ja käsittelemiä asiakastietoja voivat käsitellä Tolonen & Ojanen Oy:n yhteistyökumppanit tai järjestelmätoimittajat seuraavasti:

 • Google Inc. Tolonen & Ojanen Oy:n internetsivujen (naturo.fi) kävijätietojen analysoimiseksi (Google Analytics)
 • Microsoft Inc. sähköpostipalvelua ja muita O365 palveluita varten
 • Tikkasec Oy yhteisprojektien (esim. tietoturva- tai tietosuojaprojektit) valmistelua ja toteutusta varten
 • Lähitapiola vakuutustapahtumien (esim. vahinkotapaus) käsittelyn yhteydessä


Tietojen siirto kolmansiin maihin (EU/ETA-alueen ulkopuolelle)

Tolonen & Ojanen Oy:n keräämiä ja käsittelemiä henkilötietoja käsitellään ja säilytetään pääsääntöisesti EU/ETA-alueen sisällä. Google Analyticsin tapauksessa tietoja saatetaan siirtää EU:n ulkopuolelle. Googlen tietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyen lisätietoja löytyy täältä: https://privacy.google.com/businesses/compliance/

Henkilötietojen säilytysaika

Tolonen & Ojanen Oy:n keräämiä henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on kussakin tietojenkäsittelyssä tarpeen.

Markkinointia varten tietoja päivitetään säännöllisesti, ja vanhentuneet tiedot päivitetään tai tuhotaan tarvittaessa.

Asiakaslaskutukseen liittyviä tietoja säilytetään lakisääteisen säilytysajan puitteissa, esim. kirjanpidon arkistoissa enintään 10 vuoden ajan, tositteita 6 vuotta.

Asiakaspalautteita säilytetään pääsääntöisesti enintään viiden vuoden ajan, koska sitä vanhemmat palautteet eivät ole yleensä enää riittävän relevantteja asiakasreferensseinä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet koskien tässä rekisterissä oleva henkilötietojansa.

 • Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin Tolonen & Ojanen Oy:n asiakasrekisterissä, mikäli oikeuksia pyytävä henkilö pystytään luotettavasti tunnistamaan rekisteröidyksi. Tätä oikeutta käyttävän rekisteröidyn pyynnöstä rekisterinpitäjä toimittaa rekisteröidylle otteen niistä henkilötiedoista, joita rekisterissä on.
 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien henkilötietojensa oikaisua, mikäli niissä on virheellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita tietoja
 • Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten
 • Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn, mikäli suostumus on pyydetty tietoja kerättäessä rekisteröidyltä itseltään.
 • Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa poistettua (”oikeus tulla unohdetuksi”). Henkilötiedot poistetaan asiakasrekisteristä mm., kun
  • Henkilötietojen käsittelylle ei ole enää tarvetta, huomioiden muun lainsäädännön vaatimukset
  • Rekisteröity peruuttaa suostumuksensa (mikäli suostumus on pyydetty)
  • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
  • Rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten
 • Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen, mikäli
  • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
  • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
  • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa taityöpaikkansa on taikka jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Rekisteröity voi käyttää yllä mainittuja oikeuksiaan ottamalla tarvittaessa yhteyttä rekisterinpitäjään, ks. rekisterinpitäjän yhteystiedot.

Evästekäytännöt

Käytämme evästeitä (mm. Google Analytics) sisällön ja käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Voit halutessasi estää evästeet selaimesi asetuksista.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan laitteellesi tiedon keräämistä ja muistamista varten, mm. verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita vastaavia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin, esimerkiksi ymmärtääksemme paremmin, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua sekä parantaaksemme käyttäjäkokemusta.

Voit estää evästeiden tallentamisen laitteellesi, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimesi asetuksista. Evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 14.06.2021