Enter your keyword

Vauvahieronnalla apua vauvalle ja vanhemmille

MINERGIA

Hyvinvointi blogi

Vauvahieronnalla apua vauvalle ja vanhemmille

Vauvahieronnalla apua vauvalle ja vanhemmille

Vauvahieronnalla apua koliikkiin

Vauvahieronnalla voidaan helpottaa vauvan koliikkia, ruuansulatusvaivoja, itkuisuutta tai nukahtamisvaikeuksia. Vauvan kehon hermopäätteitä stimuloidaan ja häntä aktivoidaan muutoin fyysisesti (International Association of Infant Massage 2021; Kellet 2020.) Vauvahieronnalla voidaan edistää vauvan ja vanhemman välisen vuorovaikutussuhteen kehittymistä sekä auttaa tunnistamaan vauvan tarpeita (Heath & Bainbridge 2007).

Vauvahieronta edistää kehitystä

Vauvahierontatekniikoiden taustalla on ajatus läheisyydestä ja yhteydestä, joita pyritään kosketuksen kautta saavuttamaan (Arponen & Airaksinen 2016). Vauvahieronta ei ole hoitomuoto, vaikka sillä on hyödyllisiä vaikutuksia. Vauvahieronta nähdään terveyttä edistävänä ja sairauksia ennaltaehkäisevänä menetelmänä, jolla voidaan edistää vauvan fyysistä ja psyykkistä kehitystä. Eri puolille kehoa kohdennetut hierontaotteet auttavat laukaisemaan vauvan vartalossa olevia lihasjännityksiä. (Rikala 2008.) Vauvahieronnan yhteys koliikkivaivojen vähenemiseen voi selittyä sillä, että vatsan alueen otteilla edistetään suolen omaa motoriikkaa (Arponen & Airaksinen 2016).

Vauvahieronnan hyödyt

Menetelmän hyödyt koskettavat myös vanhempia. Vanhemmat ovat kuvailleet vauvahieronnan rentouttavana ja miellyttävänä, koska sen aikana pääsee kahdenkeskeiseen vuorovaikutukseen vauvan kanssa. Vanhempi voi oppia ymmärtämään paremmin vauvan sanattomia viestejä tulkitessaan hieronnan aiheuttamia reaktioita. Vauvan käsittelyvarmuus voi myös lisääntyä fyysisen kontaktin myötä. (Heath & Bainbridge 2007.) Lisäksi on todettu, että vauvojaan hieroneiden äitien itsetunto sekä kyvykkyyden tunne lisääntyivät (Cruz ym. 2014).

Vauvahieronnan esteet

On huomioitava, että vauvahieronnan toteuttamiselle on myös esteitä, kuten vauvan kuumeilu tai rokotteen jälkeinen lämmönnousu. (Kellet 2020). Vauvan iholla olevia mustelmia, haavoja tai arpia ei tule hieroa. Jos vauvalle on tehty jokin leikkaus, on leikkauskohta ja sitä ympäröivä alue rauhoitettava siihen asti, kunnes arpikudos on muodostunut ja leikkausalue parantunut. (Heath & Bainbridge 2007). Lisäksi vauvan ihoinfektio, kasvain, tyrä ja suurentuneet imurauhaset ovat vasta-aiheita vauvahieronnalle. Vauvaa ei tule myöskään hieroa, jos hän ei ole vastaanottavainen. Tällöin hieronnasta voi olla hänelle enemmän haittaa kuin hyötyä, ja vauva voi jatkossa suhtautua hierontaan vastentahtoisesti. (Arponen & Airaksinen 2016.)